Ivica Herceg dipl.ing. strojarstva
Jezero Klanje?ko 50G,
49214 Veliko Trgovi??e
KVALITETA IZRADE
POUZDANOST
BRZINA IZRADE

Rukohvati

S godinama rada nastojimo da nam rukohvati postanu glavni dio proizvodnje. Ako imate bilo kakva pitanja u svezi na?ih proizvoda mo?ete nam se javiti na na?ine predvi?ene u grupi Kontakt.

Bavarija Herceg podijelila je rukohvate u ovisnosti o boji, materijalu i fizi?koj veli?ini pojedinog rukohvata. Razlikujemo rukohvate od inoxa, mesinga, obojene i presvu?ene u ko?u.

   

Plastificiranje je u slijede?im bojama:

 
bijela Bi
crna Cr
plava Pl
crvena Cv
siva Si
 
   

Obja?njenje oznake za narud?bu:

 
Copyright by Bravarija Herceg 2005
designed by mladen
To make the hair extensions bangs to modify a long straight hair wigs style, then this long straight hair style, after the high ponytail human hair extensions, hair extensions uk bangs modified long straight hair, more cute and charming.